‘S toil leinn leughadh!

‘S toil le na caraidean againn leughadh agus tha iad cho toilichte gun d’fhuair Cl.1 a chiad leabhar leughaidh aca. Seo Ted a’leughadh ‘Anns an Sgoil’ cuideachd.

Our cuddly friends enjoy reading and are so happy that P1 received their first school reading book. Here is Ted reading ‘Anns an Sgoil’ P1’s new book.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s