Latha Fèise | Fèis day – Mìos nan Gàidheal (28 May 2022) — 2021/22 Glenurquhart Primary News

Free workshops – Bùithtean-obrach an asgaidh Leis gu bheil sinn a’ comharrachadh Mìos Na Gàidheal le ar caraidean ann an Alba Nuadh am mìos sa, bidh Latha Fèise do dh’òigridh aois 8-18, le clas seinn airson clann fo aois 8,  againn air-loidhne  air Disathairne 28 Cèitean. Leanaibh an ceangal gu h-ìseal airson clàradh 🌟 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 We are celebrating Gaelic […]

Latha Fèise | Fèis day – Mìos nan Gàidheal (28 May 2022) — 2021/22 Glenurquhart Primary News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s