Cl.1,2 agus 3

Tha sinn uile ag ionndrain Cl. 6,7 ach tha spòrs air a bhith aig Cl.1,2, 3, a’togail rudan sa chlasrùm agus cuideachd a’tadhal air an Sgoil-àraich.Chòrd e rinn a bhith cleachdadh ar Gàidhlig còmhla riutha. Chòrd e rinn gu sònraichte matb a bhith cuir oirrn cuid-aodaich diofraichte!

We are all missing P6,7 but P1,2,3 have had fun this week building structures in the classroom and visiting the Gaelic Nursery. We enjoyed helping the Nursery children with their Gaelic and we particularly enjoyed the chance to dress up!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s