Seisean Spòrsail! / Gàidhlig fun session! — 2021/22 Sgoil-àraich

Seisean Spòrsail! Tha greiseag air a bhith ann ‘on a bha beagan spòrs againn còmhla! Cò ris a’ chòrdadh òrain, ealain agus torr eile?  Uill carson nach tig sibh dhan t-Seisean Spòrsail againn Disathairne seo tighinn eadar 14:00-15:30?  Bidh sinn cuideachd a’ reic ciùird agus rudan àlainn eile ann! Talla Eaglais Naomh Anndra, 11 Sràid […]

Seisean Spòrsail! / Gàidhlig fun session! — 2021/22 Sgoil-àraich

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s