Film na Nollaig

Abair gun robh spòrs againn coimhead air ‘Arthur Christmas’ sa chlas ann an cuid-aodaich sònraichte.Chòrd e ri Goiridh, Cailean,Ted, Gàraidh agus na caraidean cuideachd!

We had lots of fun watching our Christmas film ‘Arthur Christmas’ in class with our special Christmas outfits. The class teddies also enjoyed watching it with us!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s