Film a’Chlas airson FilmG

Tha sinn aig an àm sin de’n bhliadhna a-rithist far a dh’fheumas film a bhith deiseil ma tha sinn dol a-steach airson FilmG. Tha filmeadh dol aig astar agus cha mòr nach eil sinn deiseil . Chì sibh am film fhèin tràth an ath bhliadhna.

Anns am film tha iuchair draoidheil a’tòiseachadh ag obair anns a’chlasrùm aig Mgr Tarbh. Seo seallaidhean bhon am film far a bheil Feargus agus Flòraidh caractaran bho leabhar tighinn beò agus Cl.1,2 agus 3 glaiste am broinn an leabhar. Saoil dè thachras…

We are at that time of year when entries need to be in for FilmG, the Gaelic Film Competition for schools and Gaelic speaking young people.Work is progressing at pace on the class film ‘The Magic Key.’ Everyone in our class team is working hard as part of GM Studios! The film will be out for viewing early next year.

In the film a magic key wreaks havoc in Mr Tarbh’s classroom. Two characters from the book, Fergus and Flora, arrive in the classroom and P1,2 and 3 find themselves stuck in the book.Keep an eye out for the completed film to see what happens…

Flòraidh agus Feargus
Mgr Tarbh
Emily
Chloe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s